terug
(IDSN, 10-1-2012)

Geweld tegen Dalit-vrouwen onbestraft -
Nieuw onderzoek van Navsarjan Trust


De Indiase Dalit-organisatie Navsarjan Trust in Gujarat heeft samen met de Minority Rights Group International onlangs het rapport "Geweld tegen Dalit-vrouwen en hun toegang tot recht" gepubliceerd. Het rapport constateert dat Dalit-vrouwen grote problemen ondervinden om hun recht te halen en extreem kwetsbaar zijn voor geweld, seksueel misbruik en andere wreedheden.

“Als het een misdaad is om als vrouw te worden geboren, dan is het een nog grotere misdaad om als Dalit-vrouw te worden geboren.” Dat is tenminste wat een onderzoek van de mensenrechtenorganisatie Navsarjan Trust aangeeft.

Terwijl vrouwen normaal al kwetsbaarder zijn voor geweld, geldt dat nog veel sterker voor Dalit-vrouwen en vrouwen van inheemse stammen. Het onderzoek laat zien dat het voor Dalit-vrouwen in rechtszaken veel moeilijker is om hun recht te halen. In geval van geweld van niet-Dalits tegen Dalit-vrouwen zijn tot nu toe nooit veroordelingen geweest. En in geval van geweld van Dalit-mannen tegen Dalit-vrouwen heeft dit maar in zes gevallen tot een veroordeling geleid.

Het onderzoek Gender-Violence and Access to Justice for the Dalit Woman: Final Report December 2011, werd uitgevoerd door Navsarjan Trust (Gujarat) in samenwerking met de Minority Rights Group International in Londen. Het was gericht op de districten Rajkot, Kutch en Bhavnagar en heeft betrekking op rechtszaken rond wreedheden en geweld tegen Dalit-vrouwen van 2004 tot 2009.

De gegevens werden verzameld door op basis van de ‘Recht op Informatie-wet’ verzoeken in te dienen bij de hoogste politieambtenaar. Wijzend op de lakse houding van de politie tegenover Dalit-vrouwen die het slachtoffer van wreedheden zijn, zegt het rapport: “Een laag percentage van de politiebureaus reageerde op het verzoek om informatie ondanks de boetes die staan op het niet toepassen van de Recht op Informatie-wet. Van de politiebureaus kwam 41% met gegevens over misdaden van niet-Dalits tegen Dalits, voor misdaden van Dalits tegen andere Dalits was dat 44%, en 49% van de bureaus in de drie districten kwam over de brug met gegevens over ongelukken en niet-natuurlijke doodsoorzaken.”

Het rapport meldt: “Heel opmerkelijk is de afwezigheid van zelfs één veroordeling van een beschuldigde niet-Dalit. Ondanks het feit dat ruim 50% van de misdaden van niet-Dalits tegen Dalits van zeer ernstige aard was – er was sprake van dood door geweld of ernstige verwonding van de Dalit-vrouwen – is niet één zaak afgesloten met een veroordeling. Al deze zaken blijven hangen bij de eerste rechtsgang. De politiebureaus gaven geen informatie over 32,7% van de ingediende zaken. Met andere woorden: slechts 17% van alle zaken hebben de rechtbank bereikt.”

Sprekend over het onderzoek laat Majula Pradeep, directeur van Navsarjan, weten: “Beschuldigde niet-Dalits komen meestal weg met hun misdaden vanwege hun politieke en sociale invloed. Bijvoorbeeld in Bhavnagar behoort de meerderheid van de politie tot een bepaalde kaste. Zij nemen de klachten van Dalit-vrouwen niet serieus. Wij zullen ons rapport voorleggen aan de ministeries van de deelstaatregering en blijven pleiten voor de rechten van Dalit-vrouwen.”


Meer informatie:


laatste wijziging: