terug
(IDSN, 14-12-2011)

Symposium OHCHR-Nepal:
Deur naar gelijk recht voor Dalits in Nepal geopend


Het United Nations Human Rights Office in Nepal (OHCHR-Nepal) organiseerde een regionaal symposium over toegang tot de rechtspraak voor slachtoffers van kastendiscriminatie. Deelnemers uit Nepal en andere Aziatische landen wisselden er ervaringen uit. Uitgangspunt voor het symposium was het rapport Opening the Doors to Equality – Access to Justice for Dalits in Nepal, gepubliceerd in het kader van de 100-dagen-campagne I commit to end caste based discrimination and untouchability van OHCHR-Nepal en de National Dalit Commission die op 24 december 2011 afliep.

Het rapport constateert enige vooruitgang in de strijd tegen kastendiscriminatie door Nepal, zoals verbindingen aangegaan tijdens het eerste UPR Review* eerder dit jaar, de aanname van de Untouchability Act in mei 2011, en een aantal juridische besluiten waardoor plegers van kastendiscriminatie tot gevangenisstraf veroordeeld kunnen worden. Het rapport maakt tegelijk melding van de cruciale bijdragen die nationale mensenrechten- en maatschappelijke organisaties leverden aan het beëindigen van deze serieuze schending van mensenrechten en (inter)nationale wetgeving.

Tegelijkertijd toont het rapport de uitdagingen en obstakels die er voor blijven zorgen dat slachtoffers geen toegang hebben tot het rechtssysteem. Daartoe behoren onder andere het te geringe besef dat kastendiscriminatie een misdaad is, gebrek aan de juiste steun van wetsuitvoerende instanties, en sociale en economische factoren die verdere ontwikkeling tegenwerken, zoals armoede.

Het rapport onderbouwt haar bevindingen met resultaten van onderzoeken in de afgelopen vijf jaar in voornamelijk westelijk Nepal. Het bevat aanbevelingen aan verschillende instanties die zich bezighouden met de strijd tegen kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid, zoals regering, politie en mensenrechten- en maatschappelijke organisaties.

“Nepal heeft recent belangrijke vooruitgang geboekt in de bestrijding van kastendiscriminatie vooruitgang, met name door de goedkeuring van de Untouchability Act waardoor de discriminatie zowel in het openbaar en privé strafbaar gesteld wordt”, aldus Jyoti Sanghera, hoofd van OHCHR-Nepal. Ze voegt daaraan toe: “Het is nu tijd voor de effectieve uitvoering van de wet, om de deur te openen naar gerechtigheid voor iedereen die dagelijks lijdt onder kastendiscriminatie.”

“De nationale campagne in Nepal en het OHCHR-rapport hebben, vanwege deelname vanuit diverse omringende landen, een belangrijke uitstraling naar de regio waar kastendiscriminatie ook nog steeds een groot probleem is”, merkt Marcia V.J. Kran, directielid van OHCHR, op. “Het einde van deze campagne markeert het begin van een volgende stap, een nieuwe fase waarin we hopen dat onze partners in staat zullen zijn de hiaten en aanbevelingen die in het rapport genoemd worden in overweging zullen nemen.”


Download rapport hier: http://nepal.ohchr.org/en/Reports.html.

Voor meer informatie: Chun Gurung, Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, Museum Road, Chhauni, Kathmandu, NEPAL, tel: +977 1 4280164.

*) Meer informatie over UPR-rapporten over kastendiscriminatie: http://idsn.org/international-advocacy/un/universal-periodic-review/upr-reports-on-caste/.


laatste wijziging: