terug
(IDSN, 13-12-2011)

Dalit-vrouwen nemen deel aan het VN-Forum voor Minderheidsvraagstukken


Tijdens de vierde sessie van het VN-Forum voor Minderheidsvraagstukken spraken mensenrechtenactivisten hun bezorgdheid uit over het feit dat er slechts weinig Dalit-vrouwen een politieke rol spelen bij de aanpak van de achterstandspositie waarin Dalits zich wereldwijd nog steeds bevinden. De sessie, gehouden in Genčve, op 29 en 30 november 2011, had als onderwerp ‘Hoe de rechten van vrouwen uit minderheidsgroeperingen te waarborgen’. Er namen mensenrechtenactivisten aan deel uit India, Nepal en Bangladesh.

Onder hen waren ook vertegenwoordigsters uit Dalit-kringen zélf. In tal van paneldiscussies brachten zij naar voren dat het nog lang niet zo ver is dat in hun land van herkomst Dalit-vrouwen politiek gezien een stem in het kapittel hebben.

Al stemt het hoopvol te zien met hoeveel klem de Verenigde Naties de problematiek benadert, aldus mevrouw Pushpa Vaghela, een vooraanstaand representante van Navsarjan Trust in India. Bovendien is het inspirerend te merken dat visie en missie van allen die voor de rechten van Dalit-vrouwen opkomen, dezelfde zijn, aldus voegde spreekster daar aan toe. Dit ondanks verschillen qua cultuur en achtergrond.

Ook tijdens forumdiscussies op 29 november kwam aan de orde hoeveel obstakels er nog zijn voordat er werkelijk sprake is van daadwerkelijke politieke beďnvloeding vanuit kringen van Dalit-vrouwen zélf. Het waren mevrouw Sonu Rani (Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement) en mevrouw Renu Sijapati (Feminist Dalit Organisation, Nepal) die daarvoor de aandacht vroegen. Mevrouw Ania Bishanka (NNDSWO) ging in de plenaire zitting in op de participatie van Dalit-vrouwen in Nepal.
Met name mevrouw Renu Sijapati ging tijdens een specifieke workshop in op de vraag hoe Dalit-vrouwen strijdvaardiger te maken bij het opkomen voor hun rechten. Daarbij bleef het niet bij theoretische beschouwingen, maar passeerden tal van praktische aanwijzingen de revue.

Op de tweede dag van het forum volgde een paneldiscussie met de Minority Rights Group (MRG) en de Unrepresented Nations and Peoples’ Organisation (UNPO) over geweld tegen Dalit-vrouwen en de belemmeringen die zij ondervinden bij het indienen van aanklachten tegen de daders. Zo sprak mevrouw Thilagam Ramalingam, een Dalit-vrouw uit Tamil Nadu, over haar werk met Evidence, een NGO die zich bezighoudt met Dalit-rechten en bevordering van sociale rechtvaardigheid voor Dalit-vrouwen.

De vertegenwoordiging van Dalit-leiders werd mede mogelijk gemaakt door de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), de Minority Rights Group International en het International Dalit Solidarity Network.


Meer informatie


laatste wijziging: