terug
(IDSN, 3-10-2011)

VN: Maak einde aan gebonden arbeid in Nepal


De Verenigde Naties en diverse Dalit-organisaties roepen de regering van Nepal op om een einde te maken aan het systeem van gebonden arbeid in dat land, het zogenaamde ‘Haliya systeem’, en om de bevrijde Haliya’s te rehabiliteren. Haliya’s in Nepal zijn voornamelijk Dalits, die door de alom aanwezig kastendiscriminatie uitgesloten zijn van andere vormen van arbeid.

KATHMANDU - De regering van Nepal heeft in september 2008 een akkoord bereikt met de Federation of National Haliya Liberation Society, waarin staat dat Haliya’s officieel bevrijd zijn. Er zijn echter geen tastbare resultaten van dit akkoord te zien. Het wetsvoorstel Haliya Prohibition Bill is nog altijd niet aangenomen. De regering heeft zich ook niet aan de afspraak gehouden om een commissie te vormen die toeziet op de rehabilitatie en emancipatie van Haliya’s, noch heeft zij de resultaten van het onderzoek ‘Haliya’s in Nepal’ gepubliceerd. Dat staat in een persbericht van de VN, National Human Rights Commission, National Dalit Commission, and National Women Commission.

“Drie jaar na ondertekening van de overeenkomst wachten bevrijde Haliya’s nog altijd op de beloofde hulp die hen in staat stelt om een nieuw bestaan op te bouwen, en op eerherstel. Bovendien heeft de regering hen geen identiteitskaarten gegeven. Hierdoor hebben de bevrijde Haliya’s nog altijd onvoldoende toegang tot basisbehoeften als voedsel, onderdak en gezondheidszorg, en leven zij onder erbarmelijke omstandigheden. Vooral gezinnen met vrouwen en kinderen worden hard geraakt. Het gebrek aan alternatieve inkomstenbronnen – zoals beloofd in de overeenkomst – dwingt vele Haliya’s er toe om gebonden arbeid te blijven verrichten”, gaat het persbericht verder.

Ter gelegenheid van de derde Haliya Bevrijdingsdag, op 7 september 2011, roepen de National Human Rights Commission, de National Dalit Commission, de National Women Commission, de International Labour Organisation en het VN Mensenrechtenkantoor in Nepal de regering op om onmiddellijk de overeenkomst uit 2008 te implementeren. Dit houdt in dat er op korte termijn een wet moet komen die, naar internationale normen, de rechten van Haliya’s vastlegt en dat Haliya’s duurzaam worden gerehabiliteerd. De organisaties herinneren de Nepalese overheid er bovendien aan dat een aantal aanbevelingen van de Nationale Mensenrechtencommissie nog moeten worden geïmplementeerd.

bron: National Human Rights Commission, National Dalit Commission, National Women Commission (6 september 2011)


Meer informatie


laatste wijziging: