terug
(IDSN, 12-9-2011)


VN Commissie: Kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk moet verboden worden


De VN Commissie voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) adviseert Britse regering om kastendiscriminatie te verbieden en slachtoffers te helpen.

Na haar toetsing van de regering van het VK, heeft de VN CERD Commissie tijdens haar 79ste zitting in augustus 2011 haar conclusies (C/CERD/GBR/CO/18-20) gepubliceerd waarin het de regering aanbeveelt om haar wetgeving aan te passen en kastendiscriminatie te verbieden.

Tijdens de toetsing op 23 en 24 augustus, vroegen Commissieleden de Britse delegatie naar kastendiscriminatie in het land. De delegatie antwoordde dat er geen ‘consensus’ is over de noodzaak zulke wetgeving in te voeren en dat de regering nog geen beslissing had genomen op basis van bestaand bewijs dat zulke discriminatie in het land bestaat.

Naar aanleiding hiervan adviseert de CERD Commissie in paragraaf 30 aan de Engelse regering om het bestaande bewijs te erkennen, waarvan een deel in opdracht van de regering zelf is verzameld. Ook adviseer zij de wet te veranderen.

"Terwijl de regering (‘the state party’) beweert dat er geen bewijs is dat kastendiscriminatie op aanzienlijke schaal voorkomt op de terrein van de Conventie [het verdrag tegen rassendiscriminatie], heeft de Commissie informatie ontvangen van niet-gouvernementele organisaties en over recent onderzoek in opdracht van de regering dat zulke discriminatie en intimidatie voorkomt op het gebied van werk, onderwijs en de levering van goederen en diensten (artikel 2).

Haar vorige waarnemingen in herinnering brengend (CERD/C/63/CO/11 para. 2) alsmede haar Algemene Aanbeveling 29 (2002) over afkomst, beveelt de Commissie aan dat de verantwoordelijke Minister een beroep doet op sectie 9(5)(a) van de Equality Act 2010 en te bepalen dat 'kaste een aspect van ras is' teneinde oplossingen te bieden voor de slachtoffers van deze vorm van discriminatie. De Commissie verzoekt de regering om de Commissie over deze kwestie in haar volgende periodieke rapport te informeren."

De Britse regering wordt gevraagd haar volgende rapport in 2014 aan de CERD Commissie aan te bieden.

In mei 2012 wordt het algehele mensenrechtenbeleid van de Britse regering onder de loep genomen in de Universal Review Working Group van de VN Mensenrechtenraad.

Meer informatie
- Conclusies VN Commissie;
- "UN review: UK Government fails to acknowledge the need for outlawing caste discrimination" (IDSN, 25-8-2011)
- UN references to caste discrimination in the UK;
- Alternative report on Caste-Based Discrimination in the UK (IDSN/DSN UK, juli 2011);
- UK country profile.


laatste wijziging: