terug
(17-8-2011)

VN Vrouwencommissie dringt bij Nepal aan op politieke deelname Dalit-vrouwenDalit-vrouwen demonstreren tijdens de National Conference of Dalit Women in mei 2011 (foto: FEDO/IDSN).
De VN Commissie voor de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) nam op 20 juli de situatie van Dalit-vrouwen in Nepal onder de loep. Een van haar aanbevelingen was: neem speciale maatregelen om de zeer lage politieke deelname van Dalit- en inheemse vrouwen te bevorderen.
Het was de eerste keer in zes jaar dat de Nepalese regering werd getoetst op het gebied van vrouwenrechten. In die jaren is vooruitgang geboekt met het vredesproces en de nieuwe grondwet. Er is er echter nog een lange weg te gaan voor vrouwenrechten in Nepal volledig worden nageleefd, vooral waar het om gemarginaliseerde groepen als Dalits gaat.

Een groot aantal rapporten van maatschappelijke organisaties die waren ingediend voorafgaand aan de 49e CEDAW-bijeenkomst lieten de grote uitdagingen zien voor de Nepalese vrouwen. The Feminist Dalit Organization (FEDO) stelde in samenwerking met het International Dalit Solidarity Network een ‘lobby document’ op over Dalit-vrouwen. FEDO droeg ook bij aan het veelomvattende schaduw-rapport van het Forum for Women, Law and Development.

Meervoudige vormen van discriminatie
Dalit-vrouwen in Nepal zijn het slachtoffer van meerdere vormen van discriminatie: in het onderwijs, de gezondheidszorg, werkgelegenheid en de kans om een eigen bedrijf op te zetten. Ze worden niet alleen door de hogere kasten gediscrimineerd, maar ook binnen hun eigen gemeenschap door de mannen.

In haar conclusies dringt CEDAW er bij de regering op aan om ‘prioriteit te geven aan het bestrijden van de meervoudige discriminatie tegen vrouwen door onder meer: het verzamelen van betere gegevens daarover en het nemen van wettelijke en andere maatregelen, waaronder voorlichtings- en bewustwordingsprogramma’s met inschakeling van zowel de massamedia als lokale en religieuze leiders’.

Politieke deelname
Dalit-vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd op het politieke en ambtelijke niveau waarop in Nepal beslissingen worden genomen. Daarom dringen zij er sterk op aan dat de nieuwe Grondwet wettelijke maatregelen bevat die zorgen voor evenredige vertegenwoordiging van Dalit-vrouwen in bijvoorbeeld in overheidsdiensten maar ook in de private sector.
In haar conclusies spreekt de CEDAW Commissie haar grote zorg uit over ‘de zeer lage deelname van vrouwen, in het bijzonder Dalit- en inheemse vrouwen, in hogere invloedrijke posities, de openbare diensten, de rechterlijke macht, de diplomatieke dienst, de Nationale Mensenrechtencommissie en op lokaal niveau.’ CEDAW bepleit daarom bij de regering om het quotum voor vrouwen in de Grondwetsraad te verhogen en concrete doelen en tijdslijnen op te stellen om de deelname van vrouwen in gekozen en benoemde functies te versnellen.

Geweld tegen vrouwen en mensenhandel
De CEDAW Commissie bepleitte ook bij de Nepalese regering stevige maatregelen te nemen tegen het geweld tegen vrouwen en meisjes, onder meer via voorlichtingsprogramma’s gericht op mannen en jongens in Dalit-gemeenschappen. Verder sprak de Commissie haar grote zorg uit over de handel in vrouwen en meisjes en het voortduren van seksuele uitbuiting, in het bijzonder in de Dalit-gemeenschap. Tenslotte vroeg de Commissie aan de Nepalese regering om haar volgende (6e) rapport in 2015 in te dienen.


laatste wijziging: