terug

1-4-2011

Vrouwelijke Dalit-dorpshoofden worden getreiterd en geïntimideerd

The Hindu


JAIPUR: Treiteren, intimideren en zelfs het gebruik van geweld tegen Dalit-vrouwen die zijn gekozen als dorpshoofd. Volgens sprekers op een conferentie in de Indiase deelstaat Rajasthan is dat aan de orde van de dag. Invloedrijke mensen van hogere kasten maken zo het functioneren van het Dalit-dorpshoofd zo goed als onmogelijk.

Dalit-campagnevoerders, vrouwenactivisten, academici, politici en advocaten die aan de consultatie deelnamen vertelden dat het secretariaat van het dorpsbestuur vaak vanwege kaste-vooroordelen niet willen samenwerken met Dalit-dorpshoofden bij het uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s. Deze houding is zeer beschadigend voor het systeem van dorpsraden dat met ‘veel fanfare’ in Rajasthan werd wordt uitgevoerd.

De consultatie werd georganiseerd door de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) en het Centre for Dalit Human Rights in Jaipur. Zij constateerden dat geweld tegen Dalit-vrouwen 15% uitmaakt van alle misdaden tegen Dalits die werden geregistreerd onder de wet die wreedheden tegen kastelozen en inheemse volken strafbaar stelt.

Minister van Belastingen Murarilal Meena hield, naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van deze wet, een rapport van Dalit-organisaties ten doop. Hij gaf ook toe dat het overheidsbudget dat is bedoeld voor de ontwikkeling van Dalits in diverse deelstaten aan andere zaken wordt besteed. ‘Deze situatie vraagt om onmiddellijk ingrijpen door parlementariërs en maatschappelijke organisaties, zo liet hij weten’.

De algemeen secretaris van de National Dalit Movement for Justice, Sirivella Prasad, zei in zij toespraak dat ondanks de al 20 jaar bestaande wet over wreedheden tegen Dalits de politie in deelstaten als Rajasthan, waar veel misdaden tegen Dalits voorkomen, nog steeds niet is opgeleid om deze op de juiste manier te registreren. Als gevolg daarvan worden de daders van misdaden tegen Dalits meestal niet vervolgd. Van die misdaden had in 2007/2008 een kwart betrekking op praktijken van ‘onaanraakbaarheid’, bijna 20% zijn conflicten over landonteigening en 13% betreft groepsgeweld tegen Dalits en tribalen.

Volgens de nestor van het Centre for Dalit Human Rights, P. L. Mimroth, komen de vooroordelen tegen Dalits in Rajasthan voort uit het feodale verleden van de deelstaat. Zijn collega voorzitter R.K Ankodia zei dat het protest van Dalits tegen discriminatie vaak door lokale machthebbers zo wordt verdraaid dat de Dalit-slachtoffers de schuld krijgen, dat ze gedwongen worden om hun aanklacht in te trekken en zelfs uit hun geboortedorp worden verdreven.

De eisen die aan het eind van de bijeenkomst warden gesteld zijn onder meer: regelmatige bijeenkomsten van de wettelijk verplichte ‘monitoring en waakzaamheidscommissies op districts- en deelstaatniveau, onmiddellijk ingrijpen bij geweld tegen vrouwelijke Dalit dorpshoofden en langhervormingen ten gunste van Dalit-gezinnen.

Bewerking van ‘Dalit women sarpanches a harassed lot' (The Hindu, 1-4-2011).
laatste wijziging: